U, Ū

Udrėnaitė Emilija (g. 1948) – chemijos mokslų kandidatė
Udrėnas Adomas – siuvėjas, knygrišys
Uglinskas Vaidas (g. 1971) – tapytojas
Ulevičius Algis (g. 1936) – tautodailininkas, drožėjas
Ulevičius Vidmantas (g. 1957) – fizinių mokslų daktaras, fizikos instituto aplinkos fizikos ir chemijos laboratorijos vedėjas
Ulianskas Jaronimas (g. 1944) – Šiaulių miesto savivaldybės Civilinės ir darbo saugos skyriaus vedėjas
Uljanovas Anatolijus (g. 1947) – architektas
Umbrasas Algimantas (g. 1929) – architektas
Undzėnas Jonas (1906–1997) – agronomas, karininkas
Unglininkienė Alvina (1935–2012) – tautodailininkė, tapytoja
Undzėnienė Marytė (g. 1965) – literatė
Uogintas Juozas (1914–1984) – karininkas
Urbanavičienė Ona (g. 1943) – literatė
Urbonas Julius (g. 1938) – ekonomistas, ekonomikos mokslų daktaras, docentas, KTU Ekonomikos ir vadybos fakulteto Tarptautinės ekonomikos ir prekybos katedros docentas
Urbonas Virginijus (g. 1965) – UAB „Tyla“ komercijos direktorius, Biržų sporto klubo „Jėga“ prezidentas
Urbonienė Dalina (g. 1954) – dramos būrelio vadovė
Urbštas Algimantas (1931–2022) – architektas
Ušeckas Arvydas (g. 1947) – Šiaulių miesto savivaldybės kontrolierius, savivaldybių kontrolierių asociacijos pirmininko pavaduotojas
Uzėla Alfonsas (1934–2011) – chorvedys, pedagogas
Uzėnas (Uzanas) Justinas (g. 1906) – karininkas
Užalas (Ūžalas) Julius (g. 1906) – karininkas
Užėnaitė Danutė – literatė
Užubalis Kazys (g. 1908) – karininkas
Uždravienė-Stepšytė Lina (g. 1966) – bibliotekininkė, literatė
Užubalis Kristupas – daraktorius, knygnešys
Ūsevičius Vytautas (g. 1925) – muzikos pedagogas ir chorvedys

AB C, Č D E F G I, Y J K L M N O P R S Š T V Z, Ž