A

Abukevičius Kazimieras (1892-1965) - partizanas, milicininkas
Adamkavičius Edvardas (1888-1957) — karinis veikėjas
Adomaitis Jonas (g. 1919) — visuomenės veikėjas
Adomavičius Aleksiejus (g. 1897) — karininkas
Adomavičius Petras (1879-1967) — teisininkas
Adomėnaitė Virginija (1945-2000) — dailininkė, tekstilininkė
Adomėnas Adolfas (g. 1920) — chemikas, inžinierius
Adomėnas Rimvydas (g. 1951) — gydytojas
Adomonis Antanas (g. 1894) — karininkas
Adomonis Juozas –gydytojas, buvęs Biržų poliklinikos vedėjas, ligoninės vyr gydytojas
Adukauskas Algirdas (g. 1926) — gydytojas
Aidukaitė-Vankevičienė Rima (g. 1947) - neįgaliųjų judėjimo Lietuvoje pradininkė
Aišparas Petras (1894-1949) — karininkas
Akelaitis Gediminas (g. 1953) — gydytojas
Akelaitis Mindaugas (g. 1979) – Šakių rajono policijos komisariato viršininkas
Alekna Algirdas (1941-2003) — architektas
Alekna Jonas (1896-1986) — zoologas
Aleksaitytė Bronislava (g. 1909) — poetė, vienuolė
Aleksandravičius Kazimieras (1823-1884) - kunigas, vertėjas, draudžiamos lietuviškos spaudos platintojas
Algutytė Viltis (g. 1968) — baleto artistė
Alseika Albinas (1860-1943) — kunigas, draudžiamosios spaudos platintojas
Alvinas Jonas [tikr. pavardė Aukštikalnis] (g. 1890) — JAV lietuvių visuomenės veikėjas, spaudos bendradarbis
Ambražiūnas Petras (1892-1937) — visuomenės veikėjas
Ambrozaitienė-Kučinskaitė Birutė (1919-2008) — gydytoja
Anciūnas Alfredas (g. 1934) — mechanikos inžinierius, technologijos mokslų daktaras
Anciūnas Petras (g. 1928) — pedagogas, kraštotyrininkas
Andrašiūnas Ignas (1873-1936) – kunigas, garbės kanauninkas
Andrėjauskas Povilas (1905-1988) – dailininkas, pedagogas
Andrėjauskienė (Šamšonaitė) Aldona Ona (1917-2009) — mokytoja, gydytoja
Andrianova Aldona (g. 1941) – logopedė, knygų autorė
Andrijauskas Alfredas (g. 1921) – literatas
Andriuškevičius Bronislavas (1908-1996) — ilgametis Biržų linų fabriko direktorius
Andriuškevičius Jonas (1905-1975) – visuomenės veikėjas
Andriuškevičius Julius (1912-1979) – visuomenės veikėjas
Androšiūnienė Liudgarda (g. 1929) — ekonomistė
Andzevičius Jonas (1939-2011) — provizorius
Anikinis Laurynas Cezaris (1787-1861) — architektas, statybininkas
Anilionis Gytis — ekonomikos mokslų daktaras
Anilionis Petras (1923-1990) — valstybės ir visuomenės veikėjas
Anilionis Romualdas (1946-2015) — technologijos mokslų daktaras
Anilionis Vidas (g. 1957) — UAB „Nilma“ direktorius
Anilionis Žygintas (g. 1939) – kompozitorius
Antanaitienė Jolanta (g. 1957) – pedagogė
Antanaitis Antanas (1901-1978) — tautodailininkas, tapytojas
Antanevičius (m. 1863) — 1863 m. sukilimo dalyvis
Antinis Robertas (1898-1981) — skulptorius
Antušienė Eugėnė (g. 1938) — keramikė
Anusavičius Julius (1825-1907) — poetas, 1863 m. sukilimo dalyvis
Anusavičius Julius (1858-1934) — gydytojas, visuomenininkas
Apinys Viktoras (g. 1958) — pedagogas, krepšinio treneris
Apinytė Janina (g. 1924) — tautodailininkė, mezgėja
Aramavičius Viktoras Julijonas (1816-1892) — vertėjas
Araminas Albertas (g. 1951) — Biržų politechnikos mokyklos direktorius
Areima Adolfas Povilas (1940-2009) – agronomas
Arlauskas Arūnas (g. 1960) — pedagogas
Armalas Vytautas (g. 1961) — Pabiržės vidurinės mokyklos direktorius
Armonas Petras (1907-1997) — violončelininkas, dirigentas, vargonininkas
Armonavičienė Janina (g. 1927) – Biržų krašto muziejaus direktorė (1950-1952), "Siūlo" fabriko kadrų skyriaus viršininkė (1954-1971) ir kt.
Armonavčius Izidorius (1908-1996) — tautodailininkas, tapytojas
Armonienė Barbora (g. 1908) — ūkininkė, tremtinė, knygos autorė
Arustienė Jurga (g. 1970) – dr. hidrologė
Astrauskas Eduardas (g. 1903) — karininkas
Astrauskas Jurgis (1916-2003) – buvęs Lietuvos šuolių į vandenį federacijos pirmininkas
Astrauskienė Aldona (g. 1951) – bibliotekininkė, literatė
Astravas Kostas – dirbo septyniose užsienio vyriausybėse patarėju energetikos klausimais
Atkočaitienė Irena – bibliotekininkė, Biržų centrinės bibliotekos direktorė (1987-1992)
Atkočiūnas Darius (g. 1968) — aviamodeliavimo instruktorius
Atkočiūnas Valerijonas (g. 1882) – spaustuvininkas
Atkočiūnas Vytis Kazimieras (g. 1941) — Lietuvos politinis bei visuomenės veikėjas
Atlavinytė Ona (1916-1991) — habilituota biologijos mokslų daktarė
Atstupėnas Jurgis (1894-1968) — karininkas
Audėnas Juozas (1898-1982) — ekonomistas, visuomenės veikėjas
Audzijonienė Lina (g. 1940) — chemijos mokslų daktarė
Augustauskas-Briedikis Alfonsas (g. 1892) — karininkas
Augustinavičienė Jurgita (g. 1980) – gydytoja pediatrė, kardiologė
Aukstinis Jonas (g. 1914) — karininkas
Aukstinis Petras (1913-2002) – pedagogas.
Aukščionienė-Bruverytė Regina (g. 1958) — AB „Šiaulių komercija“ direktorė
Aukštikalnienė Bronė (g. 1929) — mokytoja
Aukštikalnis Adomas — caro administracijos valdininkas, knygnešys
Aukštikalnis Eustachijus (1933-2008) — kino kritikas, dramaturgas, kino aktorius, žurnalistas
Auštikalnis Gaudentas (g. 1954) — Lietuvos kariuomenės Vilniaus įgulos karininkų ramovės viršininko pavaduotojas
Aukštikalnis Juozas (g. 1894) — karininkas
Aukštikalnis Juozas (1917-1945) — karininkas
Aukštikalnis Kazys (1908-1986) — poetas
Aukštikalnis Konstantinas – draudžiamosios lietuviškos spaudos platintojas
Aukštikalnis Vidmantas (1958-2018) – fotografas, literatas, medžiotojas
Aukštuolienė Erena (1932-2011) — medicinos sesuo, tremtinė, literatė
Aukštuolienė Laima (g. 1962) — etnografinių ansamblių vadovė
Auriukas Jonas — pedagogas, kultūros darbuotojas
Ausiejus Bronislovas (g. 1921) — ekonomistas, socialinių mokslų daktaras, profesorius, politologas
Ausiejus Kipras (1904-1994) — Vokietijos LB Miuncheno apylinkės pirmininkas
Ausėjūtė Lena (g. 1960) – grafikė, literatė
Aušiūra Petras (1910-1990) — karininkas
Aveika, Aveikis Adomas (g. 1849) — valst. ž.ū. darbininkas, draudžiamosios lietuviškos spaudos platintojas
Avižienis Antanas (1894-1973) — karininkas
Avižonienė Irena (1926-2021) – medicinos mokslų daktarė, gydytoja neurologė
Ažubalis Juozapas (g. 1925) — filosofas, socialinių mokslų daktaras, docentas
Ažubalis Kristupas (g. 1860) — daraktorius
Ažubalis Petras Povilas (g. 1918) — karininkas
Ažubalis Petras (1918-1980) — kunigas
Ažunaris Jokūbas (1878-1952) —JAV lietuvių spaudos bendradarbis

B C, Č D E F G I, YJ K L M N O P R S Š T U, Ū VZ, Ž