A

Abukevičius Kazimieras (1892–1965) – partizanas, milicininkas
Adamkavičius Edvardas (1888–1957) – karinis veikėjas
Adomaitis Jonas (g. 1919) – visuomenės veikėjas
Adomavičius Aleksiejus (g. 1897) – karininkas
Adomavičius Petras (1879–1967) – teisininkas
Adomėnaitė Virginija (1945–2000) – dailininkė, tekstilininkė
Adomėnas Rimvydas (g. 1951) – gydytojas
Adomonis Antanas (g. 1894) – karininkas
Adomonis Juozas – gydytojas, buvęs Biržų poliklinikos vedėjas, ligoninės vyr gydytojas
Aidukaitė-Vankevičienė Rima (g. 1947) – neįgaliųjų judėjimo Lietuvoje pradininkė
Aišparas Petras (1894–1949) – karininkas
Akelaitis Gediminas (g. 1953) – gydytojas
Akelaitis Mindaugas (g. 1979) – Šakių rajono policijos komisariato viršininkas
Alekna Algirdas (1941–2003) – architektas
Alekna Jonas (1896–1986) – zoologas
Aleksandravičius Kazimieras (1823–1884) – kunigas, vertėjas, draudžiamos lietuviškos spaudos platintojas
Algutytė Viltis (g. 1968) – baleto artistė
Alseika Albinas (1860–1943) – kunigas, draudžiamosios spaudos platintojas
Alvinas Jonas [tikr. pavardė Aukštikalnis] (g. 1890) – JAV lietuvių visuomenės veikėjas, spaudos bendradarbis
Ambražiūnas Petras (1892–1937) – visuomenės veikėjas
Ambrozaitienė-Kučinskaitė Birutė (1919–2008) – gydytoja
Anciūnas Alfredas (g. 1934) – mechanikos inžinierius, technologijos mokslų daktaras
Anciūnas Petras (g. 1928) – pedagogas, kraštotyrininkas
Andrašiūnas Ignas (1873–1936) – kunigas, garbės kanauninkas
Andrėjauskas Povilas (1905–1988) – dailininkas, pedagogas
Andrėjauskienė (Šamšonaitė) Aldona Ona (1917–2009) – mokytoja, gydytoja
Andrianova Aldona (g. 1941) – logopedė, knygų autorė
Andrijauskas Alfredas (g. 1921) – literatas
Andriuškevičius Bronislavas (1908–1996) – ilgametis Biržų linų fabriko direktorius
Andriuškevičius Jonas (1905–1975) – visuomenės veikėjas
Andriuškevičius Julius (1912–1979) – visuomenės veikėjas
Androšiūnienė Liudgarda (g. 1929) – ekonomistė
Andzevičius Jonas (1939-2011) – provizorius
Anikinis Laurynas Cezaris (1787–1861) – architektas, statybininkas
Anilionis Gytis – ekonomikos mokslų daktaras
Anilionis Petras (1923–1990) – valstybės ir visuomenės veikėjas
Anilionis Romualdas (1946–2015) – technologijos mokslų daktaras
Anilionis Žygintas (g. 1939) – kompozitorius
Antanaitienė Jolanta (g. 1957) – pedagogė
Antanaitis Antanas (1901–1978) – tautodailininkas, tapytojas
Antanevičius (m. 1863) – 1863 m. sukilimo dalyvis
Antinis Robertas (1898–1981) – skulptorius
Antušienė Eugėnė (g. 1938) – keramikė
Anusavičius Julius (1825–1907) – poetas, 1863 m. sukilimo dalyvis
Anusavičius Julius (1858–1934) – gydytojas, visuomenininkas
Apinys Viktoras (g. 1958) – pedagogas, krepšinio treneris
Apinytė Janina (g. 1924) – tautodailininkė, mezgėja
Aramavičius Viktoras Julijonas (1816–1892) – vertėjas
Araminas Albertas (g. 1951) – buvęs Biržų politechnikos mokyklos direktorius
Areima Adolfas Povilas (1940–2009) – agronomas
Arlauskas Arūnas (g. 1960) – pedagogas
Armalas Vytautas (1961–2022) – buvęs Pabiržės vidurinės mokyklos direktorius
Armonas Petras (1907–1997) – violončelininkas, dirigentas, vargonininkas
Armonavičienė Janina (g. 1927) – Biržų krašto muziejaus direktorė (1950-1952), "Siūlo" fabriko kadrų skyriaus viršininkė (1954-1971) ir kt.
Armonavčius Izidorius (1908–1996) – tautodailininkas, tapytojas
Armonienė Barbora (1908–2008) – ūkininkė, tremtinė, knygos autorė
Arustienė Jurga (g. 1970) – dr. hidrologė
Astrauskas Eduardas (g. 1903) – karininkas
Astrauskas Jurgis (1916–2003) – buvęs Lietuvos šuolių į vandenį federacijos pirmininkas
Astrauskienė Aldona (g. 1951) – bibliotekininkė, literatė
Astravas Kostas – dirbo septyniose užsienio vyriausybėse patarėju energetikos klausimais
Atkočaitienė Irena – bibliotekininkė, Biržų centrinės bibliotekos direktorė (1987-1992)
Atkočiūnas Darius (g. 1968) – aviamodeliavimo instruktorius
Atkočiūnas Valerijonas (g. 1882) – spaustuvininkas
Atkočiūnas Vytis Kazimieras (g. 1941) – Lietuvos politinis bei visuomenės veikėjas
Atlavinytė Ona (1916–1991) – habilituota biologijos mokslų daktarė
Atstupėnas Jurgis (1894–1968) – karininkas
Audenienė Rugilė (g. 1983) – žurnalistė, rašytoja
Audėnas Juozas (1898–1982) – ekonomistas, visuomenės veikėjas
Audzijonienė Lina (g. 1940) – chemijos mokslų daktarė
Augustauskas-Briedikis Alfonsas (g. 1892) – karininkas
Augustinavičienė Jurgita (g. 1980) – gydytoja pediatrė, kardiologė
Aukstinis Jonas (g. 1914) – karininkas
Aukstinis Petras (1913-2002) – pedagogas.
Aukščionienė-Bruverytė Regina (g. 1958) – AB „Šiaulių komercija“ direktorė
Aukštikalnis Adomas – caro administracijos valdininkas, knygnešys
Aukštikalnis Eustachijus (1933–2008) – kino kritikas, dramaturgas, kino aktorius, žurnalistas
Auštikalnis Gaudentas (g. 1954) – Lietuvos kariuomenės Vilniaus įgulos karininkų ramovės viršininko pavaduotojas
Aukštikalnis Juozas (1894–1942) – karininkas
Aukštikalnis Juozas (1917–1945) – karininkas
Aukštikalnis Kazys (1908–1986) – poetas
Aukštikalnis Konstantinas – draudžiamosios lietuviškos spaudos platintojas
Aukštikalnis Vidmantas (1958-2018) – fotografas, literatas, medžiotojas
Aukštuolienė Erena (1932–2011) – medicinos sesuo, tremtinė, literatė
Aukštuolienė Laima (g. 1962) – etnografinių ansamblių vadovė
Auriukas Jonas (g. 1958) – pedagogas, kultūros darbuotojas
Ausiejus Bronislovas (g. 1921) – ekonomistas, socialinių mokslų daktaras, profesorius, politologas
Ausiejus Kipras (1904–1994) – Vokietijos LB Miuncheno apylinkės pirmininkas
Ausėjūtė Lena (g. 1960) – grafikė, literatė
Aušiūra Petras (1910-1990) – karininkas
Aveika, Aveikis Adomas (g. 1849) – valst. ž.ū. darbininkas, draudžiamosios lietuviškos spaudos platintojas
Avižienis Antanas (1894–1973) – karininkas
Avižonienė Irena (1926–2021) – medicinos mokslų daktarė, gydytoja neurologė
Ažubalis Juozapas (g. 1925) – filosofas, socialinių mokslų daktaras, docentas
Ažubalis Kristupas (g. 1860) – daraktorius
Ažubalis Petras Povilas (g. 1918) – karininkas
Ažubalis Petras (1918–1980) – kunigas
Ažunaris Jokūbas (1878–1952) – JAV lietuvių spaudos bendradarbis

B C, Č D E F G I, YJ K L M N O P R S Š T U, Ū VZ, Ž