B

Babiliauskas Vacys (1905–1947) – karininkas
Babrauskas Boleslovas (1926–2002) – misionierius, kunigas, jėzuitas, Biržų vikaras (1967-1968), Smilgių ir Suosto klebonas (1968-1974)
Bačiulis Alfonsas (g. 1906) – karininkas, gydytojas
Bagdonas Ainis (g. 1987) – Biržų viešosios policijos specialistas, fotografas
Bagdonas Jonas (1907–1994) – kunigas
Bagdonas Juozas (1914–2009) – kunigas
Bagdonas Rimantas (g. 1938) – imtynininkas, pasaulio čempionas
Bagdonas Stasys (g. 1890) – karininkas
Bagdonas Vaidotas (1948–2022) – gydytojas
Bagdonienė Janina (g. 1961) – žurnalistė, buvusi „Biržiečių žodžio“ vyr. redaktorė
Baika Albertas Vytautas (g. 1934) – akordeonininkas, muzikologas, humanitarinių mokslų daktaras
Bajoras Jonas (1929–2011) – humanitarinių mokslų (kalbotyra) daktaras
Bajoriūnienė Natalija (g. 1924) – žurnalistė
Bajorūnas Leonas (1910–1994) – kultūrtechnikas inžinierius
Bajorūnienė  Elena – Panevėžio visuomenės sveikatos centro Biržų filialo vyr. gydytoja
Bakšienė Daiva – architektė, teisininkė
Bakšys Jonas Vytautas (g. 1923) – gydytojas, mokslininkas, profesorius
Balaišis Antanas (1923–2005) – kunigas, garbės kanauninkas
Balanda Balys (1901–1954) – ekonomistas, lietuvių-latvių draugijų narys
Balanda Tadas (1887–1970) – prieškarinių visuomeninių draugijų narys ir veikėjas
Balbierienė Danutė (g. 1933) – literatė
Balbierienė Vlada (g. 1948) – pedagogė, literatė
Balbieris Giedrius (g. 1974) – IT specialistas, muzikantas, keliautojas
Balbieris Simanas (1949–2007) – literatas
Balbierius Alis (g. 1954) – poetas, fotomenininkas
Balbierius Petras (g. 1931) – skaičiavimo technikos inžinierius, mokslų daktaras
Balceris Edvinas (1916–1989) – teologas, teisininkas
Balčienė Bronė (g. 1945) – vertėja
Balčiauskas Aleksandras (1907–1952) – evangelikų reformatų kunigas, publicistas, buvęs Lietuvos kariuomenės kapelionas
Balčiauskas Donatas (g. 1943) – UAB „Balza“ direktorius, Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugijos vicepirmininkas
Balčiauskas Linas (g. 1957) – zoologas, biologijos mokslų daktaras
Balčiauskas Stasys (1913–1994) – gydytojas
Balčiauskienė Aleksandra (1921–2017) – mokytoja, Lietuvos evangelikų reformatų bažnyčios kuratorė
Balčikonienė Domicelė (g. 1911) – tautodailininkė, mezgėja
Balčiūnas Adolfas (1924–2009) – pedagogas
Balčiūnas Algirdas (g. 1930) – visuomenės veikėjas, sporto darbuotojas
Balčiūnas Antanas (g. 1901) – teisininkas
Balčiūnas Antanas (g. 1928) – inžinierius, habil. Technikos mokslų daktaras
Balčiūnas Arūnas (g. 1960) – generolo J. Žemaičio Lietuvos karo akademijos viršininkas, pulkininkas
Balčiūnas Emilis (1902–2014) – dirbo Biržų siaurojo geležinkelio stoties viršininku
Balčiūnas Eugenijus (1958–2007) – tautodailininkas, tapytojas
Balčiūnas Henrikas Antanas (g. 1943) – architektas
Balčiūnas Jonas (1921–2011) – parašiutininkas, sklandytojas, aviacijos istorikas, kraštotyrininkas
Balčiūnas Jonas (1927–2008) – kunigas, monsinjoras
Balčiūnas Jonas (g. 1943) – tautodailininkas, pynėjas iš vytelių
Balčiūnas Jurgis (1906–1925) – gydytojas, visuomenės veikėjas
Balčiūnas Mečys (g. ? –1944) – karininkas, tarnavo pasienio policijoje
Balčiūnas Mindaugas (g. 1977) – socialinių mokslų daktaras, krepšinio treneris, buvęs Lietuvos krepšinio federacijos generalinis sekretorius
Balčiūnas Narsutis (g. 1952) – sportininkas (motociklų sportas)
Balčiūnas Petras (1902–1997) – pedagogas, visuomenininkas
Balčiūnas Petras (g. 1919) – karininkas
Balčiūnas Petras (1950–2021) – poetas, žurnalistas
Balčiūnas Povilas (g. 1907) – karininkas
Balčiūnas Saulius (1955–2019) – verslininkas
Balčiūnas Vytautas (1910–2003) – kunigas, prelatas, teologijos mokslų daktaras
Balčiūnas Vytautas (g. 1944) – treneris, mokytojas
Balčiūnienė Ingrida (g. 1978) – humanitarinių mokslų daktarė
Balčiūnienė Irena (g. 1927) – pedagogė, tautodailininkė, tekstilininkė
Balčiūnienė Leonora (g. 1935) – tautodailininkė, pynėja iš vytelių
Balčiūnienė Stanislava (1954–1994) – literatė, bibliotekininkė
Balčiūnienė Teofilė (g. 1889) – audėja, siuvinėtoja
Baliūnas Ladislovas (1952–2018) – kunigas jėzuitas
Balkevičius Vytautas (m. 2012) – socialinių mokslų daktaras
Balsienė Vanda (1942–2002) – dailėtyrininkė
Baltinis Andrius (1909–1975) – kunigas, filosofas, filosofijos mokslų daktaras
Baltinis-Baltis Povilas (g. 1914) – žurnalo "Studentų žodis" redakcinės komisijos narys, „Vytauto“ klubo narys
Baltrėnas Jonas – karininkas
Baltrėnas Remigijus (g. 1974) – karininkas
Baltrušaitis Vytautas (g. 1960) – veterinarijos gydytojas
Baltušis Juozas – karininkas
Baltušis Remigijus (g. 1990) – fotografas
Banevičius Bronius (g. 1891) – karininkas
Baniulis Alfonsas (1900–1960) – karininkas, majoras
Baniulis Antanas (1886–1930) – knygnešių rėmėjas
Baniulis Kazys Tomas (g. 1940) – technologijos mokslų daktaras
Baniulis Romualdas (g. 1898) – savanoris
Baranauskas Dalius – fizikos mokslų daktaras
Baranova Jūratė (1955–2021) – humanitarinių mokslų daktarė, VPU filosofijos katedros profesorė
Barauskas Jonas (g. 1936) – lengvosios atletikos treneris
Baravykas Aleksandras (g. 1877) – knygnešys
Bardišauskas Juozas (1898–1951) – kunigas
Bareika Algis Povilas (g. 1942) – mokytojas, lengvosios atletikos treneris
Bareikienė Renata Emilija (g. 1939) – fizikė, fizikos ir matematikos mokslų daktarė
Barnelis Fridrichas (1905–1982) – kunigas
Baronas Aloyzas (1917–1980) – rašytojas
Baronas Boleslovas (1862–1941) – kunigas
Baronas Benjaminas (g. 1919) – rezistencinių kovų dalyvis
Baronas Jonas (1873–1952) – pedagogas, leksikografas, vadovėlių autorius
Baronas Jonas (g. 1907) – karininkas
Baronas Kęstutis (g. 1959) – Biržų regioninio parko direktorius
Bartašiūtė Aušrinė – chemikė
Bartašiūtė Stanislava (g. 1953) – Fizinių mokslų daktarė, astronomė
Bartkevičius Arvydas (1944–2008) – buvęs Biržų rajono apylinkės vyriausiasis prokuroras
Bartkevičius Povilas (1962–2022) – kunigas, Biržų šv. Jono Krikštytojo bažnyčios vikaras (nuo 2003 m.)
Baublys Algimantas (1933–2016) – pedagogas, muziejininkas, literatas
Baublys Arūnas (g. 1960) – istorikas, muziejininkas, archeologas, humanitarinių mokslų daktaras
Bazaras Liudas (Liudvikas) (1910–1985) – karininkas, gydytojas
Bedelis Petras (1946–2016) – tautodailininkas, tapytojas
Beinoris Valentinas (g. 1956) – Panevėžio apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos Kupiškio skyriaus viršininkas
Bekerienė Stefa (1924–2018) – literatė
Beleckas Rimantas (g. 1934) – fizikas
Benesevičius Antanas – kunigas, kunigavo Suoste
Bercholcas Jonas (1934–2003) – teisės mokslų daktaras, profesorius
Bercholtienė Liucija (1925–2015) – tautodailininkė, mezgėja, gėlininkė
Beriozovas Anatolijus (1922–1986) – publicistas, dramaturgas, žurnalistas
Bernatovičius Henrikas (1954–2017) – kunigas
Bernhardtas Haraldas (g. 1912) – karininkas
Bernotas Alfonsas (1930–2012) – buvęs Biržų raj. vykdomojo komiteto pirmininkas
Bernotienė Irena Damazija (1928–1983) – pedagogė
Bėčius Jonas (1901–1990) – veterinarijos gydytojas
Bėčius Kostas (1911–2005) – agronomas, selekcininkas, ž.ū. mokslų daktaras, agrarinių mokslų daktaras
Bėčius Vilius Vytautas (1937–2001) – knygų autorius, biomedicinos mokslų daktaras [agronomija]
Bičiūnas Leonas (g. 1941) – tapytojas
Bielinienė Ona (~1850–1855 – 1932) – knygnešė
Bielinis Andrius (~1852–1897) – knygnešys
Bielinis Augustas (1886–1971) – vargonininkas, chorvedys
Bielinis Jurgis (1846–1918) – kultūros veikėjas, knygnešys, publicistas
Bielinis Kipras (1883–1965) – visuomenės veikėjas, spaudos darbuotojas
Bimba Petras (g. 1970) – gydytojas, VŠĮ „Biržų ligoninė“ direktorius
Bimba Vytautas (1927–2001) – nusipelnęs krepšinio treneris, teisėjas, docentas
Binkis Juozas (g. 1932) – tautodailininkas
Binkis Kazys (1893–1942) – poetas, dramaturgas
Binkis Raimondas (g. 1958) – fizikas
Birietienė Zinaida (g. 1941) – dirvotyrininkė
Bitaitis Dalius (g. 1964) – Soialinės apsaugos ir darbo ministerijos viceministras
Bitaitis Jonas – knygnešys
Bitinas Albertas (g. 1957) – geologas, geologijos mokslų daktaras
Bitinas Jonas (1899–1982) – karys savanoris
Bitinas Kazimieras (1928–1994) – komunistų partijos veikėjas
Bitneris Samuelis (~1632–1710) – reformatų kunigas, vertėjas
Bizauskas Pranciškus Antanas (1861–1937) – kunigas pranciškonas, spaudos bendradarbis, religinės literatūros rengėjas
Bytautas Jonas (1894–1923) – karininkas
Blažys Bernardas (g.1931) – habilituotas daktaras (socialiniai mokslai)
Blažys Romualdas (1901–1994) – kunigas, Lietuvos jėzuitų provincijolas, vertėjas
Blažytė Valerija (g.1971) – literatė
Blėkaitienė Marija (1918–1988) – pedagogė, švietimo organizatorė
Bliudnikas Ernestas (g. 1907) – karininkas
Blynas Gediminas (1917–1981) – kunigas
Blynas Laimingas Feliksas (g. 1922) – teologijos licenciatas, kunigas
Bloškis Vidmantas (g. 1978) – kunigas
Bogdanas Aleksandras (1919–1973) – dirigentas, muzikos pedagogas
Bogdanas Konstantinas (1926–2011) – habilituotas humanitarinių mokslų daktaras, skulptorius, dailininkas
Bortkevičiūtė-Brėdikienė Viktorija (g. 1896) – fotografė
Bratėnas Petras (1908–1944) – karininkas
Brazaitė Birutė (g.1953) – žurnalistė
Brazauskas Romualdas (g. 1960) – tarptautinės kategorijos krepšinio teisėjas
Brazdžionis Bernardas (1907–2002) – poetas
Brazdžius Antanas – skautas, laikraštėlio "Skautų vairas" (Biržai, 1924-1925) redaktorius
Brazdžius Bronislovas (1926–2000) – kunigas
Brazdžius Jonas (1915–2012) – karininkas
Brazdžius Povilas (1874–1977) – Panevėžio miesto ir apskrities viršininkas
Brazdžiūnas Povilas (1897–1986) – profesorius akademikas, fizikas, karininkas
Brazdžiuvienė Edita (g. 1966) – AB Biržų šeimos gydytojų centro bendrosios praktikos šeimos gydytoja, sklandytoja
Brazionienė Aldona (1927–2016) – bibliotekininkė
Brazys Teodoras (1870–1930) – muzikologas, kompozitorius, choro dirigentas, vargonininkas, kunigas
Bražas Martynas – daraktorius
Breimelytė Eugenija (g. 1928) – siuvinėtoja
Brėdikis Vytautas (1930–2021) – architektas, dailininkas, profesorius
Breivė Adolfas (1924–2002) – kunigas
Breiva Juozas (1891–1939) – kunigas, lietuviškos spaudos platintojas, mokyklų steigėjas
Bridžius Audrius (g. 1966) – dr. fizikas, astronomas
Bridžius Manfredas (g. 1936) – mokytojas
Briedienė Jolanta (g. 1968) – tautodailininkė, siuvinėtoja (mašininis siuvinėjimas)
Briedienė Palmyra (g. 1950) – muzikos mokytoja metodininkė, chorų ir vokalinių ansamblių vadovė
Briedienė Vanda (1944–2005) – tautodailininkė
Briedienė Vanda (1932–2013) – ekonomikos mokslų daktarė, pedagogė
Briedis Gediminas (g. 1973) – tautodailininkas, tapytojas
Briedis Juozas (1912–1991) – dainininkas, kompozitorius, agronomijos daktaras, karininkas
Briedis Povilas (g. 1931) – durpių įmonių asociacijos „Lietuvos Durpės“ prezidentas
Briedis Raimondas (g. 1962) – pedagogas, šaudymo treneris
Briedis Rolandas (g. 1979) – tautodailininkas, tapytojas, drožėjas
Briedis Stasys ( 1923–1998) – agronomas, visuomenės veikėjas
Briedis Vaclovas (g. 1957) – veterinarijos gydytojas, UAB "Biržų bekonas" direktorius
Briedis Julius, Vytautas (1940–2019) – inžinierius, technologas, irklavimo sporto tarptautinės klasės sporto meistras
Briedytė Ela (g. 1979) – krepšininkė
Briedytė-Peikštenienė Olga (1931–2022) – biblioterkininkė
Briedulis Pranas (1896–1954) – karininkas
Broga Jonas (1893–1942) – visuomenės veikėjas, buvęs Biržų apskrities viršininkas
Broga Linas (1925–2005) – poetas, vertėjas, inžinierius
Bružas Krisius (1878–1973) – kuratorius
Bružas Petras (1905–1992) — mokytojas, kuratorius, „Mūsų sparnų“ redaktorius
Bučaitė Aldona (g. 1953) — mokytoja, Linkuvos vid. mokyklos kraštotyros ir istorijos muziejaus vadovė
Bučys Žygintas (g. 1968) – daktaras (humanitariniai mokslai)
Budrevičius Jonas (g. 1945) – ekonomistas, visuomenės veikėjas, verslininkas, nuo 2000 m. LR Seimo narys
Budrevičiūtė Lyda (g. 1942) – rankininkė
Budrikis Stasys (g. 1936) – biomedicinos mokslų daktaras [zootechnika]
Budriūnaitė Deimantė (g. 1992) – soc. tyrimų metodologijos lektorė
Budriūnaitė Jūratė (g. 1973) — Šiaulių dramos teatro aktorė
Budriūnas Antanas (1902–1966) – kompozitorius, choro dirigentas, vargonininkas
Budriūnas Bronius (1909–1994) – kompozitorius, dirigentas, pedagogas
Budriūnas Motiejus (1898–1969) – kompozitorius, choro dirigentas
Budriūnas Petras (1935–2015 ) – kunigas
Budrys Povilas (g. 1962) – aktorius
Budrys Vladas (g. 1950) – tautodailininkas, tapytojas
Buika Antanas (g. 1951) – literatas
Buivydaitė-Smilgienė Valerija – buvusi aktorė, mokytoja
Bulota Petras (g. 1891) – karininkas
Bulovas Drąsutis (g. 1963) – fotografas
Bulovienė Genovaitė (g. 1935) – literatė
Bundza Algimantas Stasys (g. 1907) – poetas, žurnalistas
Buožienė-Tutytė Ona (g. 1877) – knygnešė
Buožis Stasys (1903–1999) – hidrotechnikas, inžinierius
Burbulis Antanas (1917–1992) – karininkas
Burbulis Kostas (1889–1981) – skudutininkas
Burbulis Kostas (1903–2002) – kunigas, JAV lietuvių visuomenės veikėjas
Burbulis Kostas (1909–1977) – jūrų kapitonas, kuratorius
Burbulys Jonas (1904–1942) – policininkas, politinis kalinys
Burbulytė Olga (g. 1914) – tautodailininkė, audėja, siuvinėtoja
Burlevičius Jokūbas (1883–1933) – karininkas
Bušma Leonas (g. 1928) – prozininkas
Butėnaitė-Karosienė Liudvika Gaudencija (1927–2008) – pedagogė
Butkevičienė Ona (g. 1935) – pedagogė, literatė
Butkevičius Algirdas (g. 1939) – žurnalistas, tautodailininkas, literatas
Butkevičius Gintaras (g. 1963) – Biržų krašto muziejaus „Sėla“ direktorius
Butkevičius Povilas (g. 1987) – krepšininkas
Butkevičius Vaidotas (g. 1963) – pedagogas, „ Atžalyno" vidurinės mokyklos direktorius, tautodailininkas
Butkevičiūtė Ingrida (g. 1979) – socialinė darbuotoja, literatė, rankdarbių kūrėja
Butkys Jonas (1920–2006) – kunigas
Butkus Kazimieras (1907–1942) – kunigas
Buzelienė Elena (g. 1940) – pedagogė, rankininkė, sporto meistrė
Būtėnas Eduardas (g. 1887) – karininkas
Būtėnas Vladas (1923–1993) – rašytojas, poetas, publicistas


A C, Č D E F G I, YJ K L M N O P R S Š T U, Ū VZ, Ž