G
 
 
 

Gabrielaitienė Vidutė (g. 1948) – dailininkė, gobelenų meistrė
GabriūnasA Alfonsas (1909–1995) – karininkas
Gabriūnas Kazys (1911–1987) – elektronikos profesorius
Gabulaitė Elena (1916–1999) – mokytoja, kraštotyrininkė
Gagienė Aldona (g. 1948) – Mažeikių raj. savivaldybės socialinės rūpybos skyriaus vedėja
Gaidelionis Jonas (1898–1968) – karininkas
Gaidelis Mikas (1896–1966) – karininkas, savanoris
Gaidys Gediminas (1923–2015) – gydytojas
Gaidžiūnienė Nelė (g. 1940) – zootechnikė, knygų autorė
Gaigalas Egidijus – gydytojas
Gaigalienė Audronė – psichologė, gydytoja
Gailevičius Alfonsas (1910–1998) – literatas, karininkas
Gailienė Danutė (g. 1951) – psichologė
Gailiūnas Algimantas (g. 1949) – gydytojas
Gailiūnas Antanas (1902–1938) – karininkas
Gailiūnas Antanas (1928–1999) – pedagogas, švietimo organizatorius, literatas
Gailiūnas Vytautas (1933) – knygos bendraautorius
Gailiūnienė Elena (g. 1939) – dailininkė, tekstilininkė
Gaižauskas Bronius (1919–1994) – agronomas, inžinierius
Gaižiūnas Bronius (1899–1979) – karininkas savanoris
Galeckas Jonas (g. 1936) – gydytojas
Galeckienė Alytė (g. 1959) – Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Biržų raj. Skyriaus direktorė
Galle Notelis (g. 1896) – karininkas
Galinis Stasys (g. 1920) – visuomenės veikėjas, II pasaulinio karo dalyvis
Galva Gediminas [Galvanauskas] (1905–1979) – ekonomistas, žurnalistas, Nepriklausomos Lietuvos visuomenės veikėjas
Galvanauskas Adolfas (g. 1896) – savaitraščio „Biržiečių balsas“ (1925–1926) leidėjas ir redaktorius
Galvanauskas Ernestas (1882–1967) – inžinierius, valstybės ir visuomenės veikėjas
Galvanauskas Henrikas (g. 1909) – karininkas
Galvanauskienė Nijolė (g. 1948) – provizorė
Galvelė Konstantas (1918–2007) – bibliotekininkas
Galvelė Mykolas (1875–1942) – farmacijos magistras
Galvelienė Birutė (g. 1949) – pedagogė, literatė
Galvelis Kostas (g. 1949) – pedagogas, verslininkas
Galvelytė-Jazdauskienė Jurgita (g. 1978) – sklandytoja
Galvydis Steponas (1916–1999) – kunigas, literatas
Garastas Vladas (g. 1932) – pedagogas, krepšinio treneris, Biržų miesto garbės pilietis
Garastienė Irena (g. 1932) – lengvaatletė, Lietuvos čempionė, trenerė
Garbauskas Algirdas (g. 1940) – pedagogas, kraštotyrininkas
Garbauskienė Mirdza (1938–2014) – pedagogė, kraštotyrininkė
Garjonis Albertas (1920–1941) – jaunimo kultūros organizacijų dalyvis
Garjonytė Viktorija (1922-1942) – II pasaulinio karo partizanė, jaunimo kultūros organizacijų dalyvė
Garliauskas Algimantas (g.1933) – žurnalistas
Garnelienė Jūratė (g.1973) – kultūros darbuotoja
Garšvaitė Audronė (g. 1955) – pedagogė
Gasaitytė Irena (g. 1973) – žurnalistė
Gasiliūnas Virginijus (g. 1962) – tekstologas, kritikas
Gasiliūnienė Ona (1923–2008) – tautodailininkė, audėja
Gasiulis Povilas (g. 1944) – vertėjas, mokytojas
Gasiulytė-Černiauskė Aistė – filologė, vertėja
Gasiūnaitė-Demčenko Gitana – diakonė
Gasiūnas Giedrius (g. 1983) – daktaras (fiziniai mokslai) biochemija
Gasiūnas Jonas (1904–1998) – kunigas, visuomenininkas
Gasiūnas Kęstutis Vitas (1942–1997) – chemikas
Gasiūnas Vaidas (g. 1972) – teisininkas, Plungės raj. apylinkės teismo pirmininkas
Gasiūnienė Regina (g. 1937) – kultūros darbuotoja
Gasparavičius Kazimieras (1908–1983) – kalbininkas, pedagogas, kraštotyrininkas
Gaška Ignas (1891-1973) – pedagogas
Gaudiešius Romanas (g. 1959) – VĮ Miškų urėdijos urėdas
Gaudiešiūtė-Auškalnienė Gintarė (g. 1985) – architektė
Gavėnas Petras (g.1898) – veterinarijos gydytojas, visuomenininkas
Gedminas Zenis (g. 1949) – gydytojas
Gedvilienė Giedra (g. 1957) – Vaikų teisių apsaugos tarnybos vedėja
Geiga Julius (g. 1910) – karininkas
Gelažius (Gelažis) Jonas (1898–1974) – karys savanooris
Gelažius Pranas (1900–1955) – veterinarijos gydytojas
Genys Albinas (g. 1933) – literatas
Genys Jonas (g. 1955) – Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus direktorius, KU docentas
Genys Petras (1894–1969) – kariškis, pulkininkas
Gerulienė Ona (1939) – bibliotekininkė, buvusi Biržų centrinės bibliotekos direktorė (1972-1982)
Gerulis Eugenijus (1922-2009) — žurnalistas, sportininkas, visuomenės veikėjas, evangelikų reformatų kunigas, teologijos daktaras
Gerulytė-Kukienė Elena (g. 1941) – literatė
Gesevičius Dalius (g. 1958) — AB Panevėžio statybos tresto generalinis direktorius
Giedraitis Juozas (1927–1993) – kunigas, buvo vikaras Biržuose
Giedraitis Zigmas (g. 1896) – inžinierius, mokytojas
Giedraitienė Danutė (g. 1941) – gydytoja
Giedrikas Steponas (1925–1954) – partizanas, kapitonas
Giedrikienė Jovita (g. 1965) – kultūros darbuotoja
Giedrytė Liucija (g. 1928) – tautodailininkė, audėja
Giliauskas Rimantas (g. 1939) – lietuvių tautininkų sąjungos sekretorius
Gilytė Genovaitė (g. 1938) – kraštotyrininkė, mokytoja
Gindulytė-Kairienė Asta – chemikė
Gintautienė Marijona (1943–2011) – agronomė
Ginteris Emilis (g. 1907) – karininkas
Girdauskas Vytautas (g. 1922) – mokytojas, literatas
Girijotas Jonas (1936–2016) – dainininkas, muzikos pedagogas
Girnius Kazimieras (1925–1996) – kunigas, publicistas
Gylys Bronius Vytautas (1924–1989) – gydytojas
Gleba Jurijus – biotechnikas, mokslininkas
Glemža Mykolas (1857–1910) – vaistininkas, knygnešys
Glinskis Angelas (1923–1993) – dailininkas
Glinskis Juozas (g. 1933) – dramaturgas, prozininkas, žurnalistas
Gogelis Leonardas (1938–2015) – poetas
Grabauskaitė Renata – scenografė
Graičiūnas [Greičiūnas] Andrius (1870–1952) – gydytojas, visuomenės veikėjas
Graudinis Oto (g. 1959) – krepšinio treneris
Graudinis Robertas (g. 1954) – inžinierius
Gradinskaitė Vilma (g. 1971) – daktaras (humanitariniai mokslai) menotyra
Gražinys Vidmantas (g. 1953) – AB „Siūlas“ direktorius
Grevinkas Konstantinas (1819–1887) – profesorius, ištyręs dolomitus Biržų krašte
Gricijonas Ojaras (g. 1951) – dainininkas
Griciūnas Venantas (g. 1980) – politikas, Europos parlamentarų patarėjas
Griciūnienė Regina (g. 1949) – buvusi Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Biržų raj. skyriaus viršininkė
Grigaliūnas Antanas (1893–1960) – kunigas
Grigaliūnas Valdas (g. 1983) – daktaras (technologijos mokslai) matavimų inžinerija
Grigas Bronius (1902–1943) – karininkas
Grigas Juozas (g. 1909) – karininkas
Grigas Napalys (1896–1972) – kalbininkas, žodynininkas, vertėjas
Grigas Vincas (g. 1984) – daktaras (socialiniai mokslai) komunikacija ir informacija
Grinas Jonas (g. 1957) – pasaulio svarsčių kilnojimo čempionas
Grincevičienė-Indrikonytė Zita (g. 1947) – M. K. Petrauskų lietuvių muzikos muziejaus direktorė
Grincevičius Petras (g. 1932) – literatas
Grinius Kazimieras (1925–1996) – kunigas
Griškevičius Antanas (1906–1943) – karininkas, miškininkas
Grytė Vilius (1883–1953) – buvęs Biržų gimnazijos ir kraštotyros muziejaus direktorius
Grotus Teodoras (1785–1822) – Lietuvos fizikinės chemijos pradininkas
Grotuzienė Sigutė (1940–2012) – tautodailininkė
Grubinskas Leonas (g. 1928) – žurnalistas
Grubinskas Leonas (1939–2015) – fotožurnalistas
Grubinskienė-Tamošiūnaitė Regina (g. 1959) – mokytoja, literatė
Grumšlytė-Brazdžionis Justina – aktorė
Grunskis Feliksas (g. 1945) – korespondentas
Gružauskas Antanas (1920–1922) – kunigas, kraštotyrininkas. Suosto parapijos klebonas (1964-1968)
Gučas Alfonsas (1907–988) – psichologas, pedagogikos mokslų daktaras, profesorius
Gudaitienė Laimutė Ona (1942–2003) – dailininkė, tekstilininkė
Gudas Stepas (1944–2013) –  buvęs Vabalninko seniūnas
Gudelis Kazimieras (1896–1969) – karininkas
Gudelis Petras (1895–1985) – karininkas, Lietuvos kariuomenės majoras, partizanas
Gudienė Alfreda (g. 1958) – ekonomistė, UAB „Šiaurės rytai“ direktorė, korespondentė
Gudonienė-Ajutytė Milė (g. 1925) – mokytoja, evangelikų reformatų bažnyčios veikėja
Gumbelevičius Antanas (g. 1940) – gydytojas
Guobužis Jonas (1907–1994) – buvo lietuvių fondo ir korporacijos „Fraternitas Baltiensis“ narys, priklausė Ateitininkams sendraugiams
Gumbelevičius Antanas (g. 1940) – akių ligų gydytojas
Gurklys Vidmantas (g. 1948) – daktaras (technologijos mokslai)
Gutauskas Jonas (1906–1986) – kunigas, poetas, pedagogas
Gutauskas Jonas (g. 1927) – žemės ūkio darbuotojas, nusipelnęs agronomas
Gutauskas Klemensas (1915–2002) – kunigas
Gutauskienė Genovaitė (g. 1955) – buvusi Biržų rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėja
Gutnikienė Jūratė Ona (g. 1944) – parašiutininkė, trenerė, teisėja
Gužas Petras (1892–1945) – karininkas
Gužauskas Aleksas (1903–1945) – buvęs Biržų apskrities milicijos skyriaus viršininkas
Gvildys Juozas (1884–1968) – pedagogas, spaudos darbuotojas

A  B C, Č D E F I, Y  J K L M N O P R S Š T U, Ū V Z, Ž