G
 
 
 

Gabrielaitienė Vidutė (g. 1948) — dailininkė, gobelenų meistrė
GabriūnasA Alfonsas (1909-1995) — karininkas
Gabriūnas Kazys (1911-1987) — elektronikos profesorius
Gabulaitė Elena (1916-1999) – mokytoja, kraštotyrininkė
Gagienė Aldona (g. 1948) — Mažeikių raj. savivaldybės socialinės rūpybos skyriaus vedėja
Gaidelionis Jonas (1898-1968) — karininkas
Gaidelis Mikas (1896-1966) — karininkas, savanoris
Gaidys Gediminas (1923-2015) — gydytojas
Gaidukaitė Rugilė — žurnalistė
Gaidžiūnienė Nelė (g. 1940) — zootechnikė, knygų autorė
Gaigalas Egidijus — gydytojas
Gaigalienė Audronė – psichologė, gydytoja
Gailevičius Alfonsas (1910-1998) — literatas, karininkas
Gailienė Danutė (g. 1951) — psichologė
Gailiūnas Algimantas (g. 1949) — gydytojas
Gailiūnas Antanas (1902-1938) — karininkas
Gailiūnas Antanas (1928-1999) — pedagogas, švietimo organizatorius, literatas
Gailiūnas Vytautas (1933-) – knygos bendraautorius
Gailiūnienė Elena (g. 1939) — dailininkė, tekstilininkė
Gaižauskas Bronius (1919-1994) — agronomas, inžinierius
Gaižiūnas Bronius (1899-1979) – karininkas savanoris
Galeckas Jonas (g. 1936) — gydytojas
Galeckienė Alytė (g. 1959) — Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Biržų raj. Skyriaus direktorė
Galle Notelis (g. 1896) – karininkas
Galinis Stasys (g. 1920) – visuomenės veikėjas, II pasaulinio karo dalyvis
Galva Gediminas [Galvanauskas] (1905-1979) — ekonomistas, žurnalistas, Nepriklausomos Lietuvos visuomenės veikėjas
Galvanauskas Adolfas (g. 1896) – savaitraščio „Biržiečių balsas“ (1925–1926) leidėjas ir redaktorius
Galvanauskas Ernestas (1882-1967) — inžinierius, valstybės ir visuomenės veikėjas
Galvanauskas Henrikas (g. 1909) — karininkas
Galvanauskienė Nijolė (g. 1948) — provizorė
Galvelė Konstantas (1918-2007) — bibliotekininkas
Galvelė Mykolas (1875-1942) — farmacijos magistras
Galvelienė Birutė (g. 1949) — pedagogė, literatė
Galvelis Kostas (g. 1949) — pedagogas, verslininkas
Galvelytė-Jazdauskienė Jurgita (g. 1978) — sklandytoja
Galvydis Steponas (1916-1999) — kunigas, literatas
Garastas Vladas (g. 1932) — pedagogas, krepšinio treneris, Biržų miesto garbės pilietis
Garastienė Irena (g. 1932) – lengvaatletė, Lietuvos čempionė, trenerė
Garbauskas Algirdas (g. 1940) — pedagogas, kraštotyrininkas
Garbauskienė Mirdza (1938-2014) — pedagogė, kraštotyrininkė
Garjonis Albertas (1920-1941) — jaunimo kultūros organizacijų dalyvis
Garjonytė Viktorija (1922-1942) — II pasaulinio karo partizanė, jaunimo kultūros organizacijų dalyvė
Garliauskas Algimantas (g.1933) — žurnalistas
Garnelienė Jūratė (g.1973) — kultūros darbuotoja
Garšvaitė Audronė (g. 1955) – pedagogė
Gasaitytė Irena (g. 1973) – žurnalistė
Gasiliūnas Virginijus (g. 1962) — tekstologas, kritikas
Gasiliūnienė Ona (1923-2008) — tautodailininkė, audėja
Gasiulis Povilas (g. 1944) — vertėjas, mokytojas
Gasiulytė Aistė
Gasiūnaitė-Demčenko Gitana — diakonė
Gasiūnas Giedrius (g. 1983) – daktaras (fiziniai mokslai) biochemija
Gasiūnas Jonas (1904-1998) — kunigas, visuomenininkas
Gasiūnas Kęstutis Vitas (1942-1997) — chemikas
Gasiūnas Vaidas (g. 1972) – teisininkas, Plungės raj. apylinkės teismo pirmininkas
Gasiūnienė Regina (g. 1937) – kultūros darbuotoja
Gasparavičius Kazimieras (1908-1983) — kalbininkas, pedagogas, kraštotyrininkas
Gaška Ignas (1891-1973) – pedagogas
Gaudiešius Romanas (g. 1959) – VĮ Miškų ūrėdijos urėdas
Gaudiešiūtė-Auškalnienė Gintarė (g. 1985) - architektė
Gavėnas Petras (g.1898) — veterinarijos gydytojas, visuomenininkas
Gedminas Zenis (g. 1949) — gydytojas
Gedvilienė Giedra (g. 1957) — Vaikų teisių apsaugos tarnybos vedėja
Geiga Julius (g. 1910) — karininkas
Gelažius (Gelažis) Jonas (1898-1974) – karys savanooris
Gelažius Pranas (1900-1955) — veterinarijos gydytojas
Genys Albinas (g. 1933) — literatas
Genys Jonas (g. 1955) — Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus direktorius, KU docentas
Genys Petras (1894-1969) — kariškis, pulkininkas
Gerulienė Ona (1939) – bibliotekininkė, buvusi Biržų centrinės bibliotekos direktorė (1972-1982)
Gerulis Eugenijus (1922-2009) — žurnalistas, sportininkas, visuomenės veikėjas, evangelikų reformatų kunigas, teologijos daktaras
Gerulytė-Kukienė Elena (g. 1941) – literatė
Gesevičius Dalius (g. 1958) — AB Panevėžio statybos tresto generalinis direktorius
Giedraitis Juozas (1927-1993) - kunigas, buvo vikaras Biržuose
Giedraitis Zigmas (g. 1896) - inžinierius, mokytojas
Giedraitienė Danutė (g. 1941) — gydytoja
Giedrikas Steponas (1925-1954) — partizanas, kapitonas
Giedrikienė Jovita (g. 1965) — kultūros darbuotoja
Giedrytė Liucija (g. 1928) — tautodailininkė, audėja
Giliauskas Rimantas (g. 1939) — lietuvių tautininkų sąjungos sekretorius
Gilytė Genovaitė (g. 1938) — kraštotyrininkė, mokytoja
Gindulytė-Kairienė Asta — chemikė
Gintautienė Marijona (1943-2011) — agronomė
Ginteris Emilis (g. 1907) – karininkas
Girdauskas Vytautas (g. 1922) — mokytojas, literatas
Girijotas Jonas (1936-2016) — dainininkas, muzikos pedagogas
Girnius Kazimieras (1925-1996) – kunigas, publicistas
Gylys Bronius Vytautas (1924-1989) — gydytojas
Gleba Jurijus — biotechnikas, mokslininkas
Glemža Mykolas (1857-1910) – vaistininkas, knygnešys
Glinskis Angelas (1923-1993) — dailininkas
Glinskis Juozas (g. 1933) — dramaturgas, prozininkas, žurnalistas
Gogelis Leonardas (1938-2015) – poetas
Grabauskaitė Renata – scenografė
Graičiūnas [Greičiūnas] Andrius (1870-1952) — gydytojas, visuomenės veikėjas
Graudinis Oto (g. 1959) — krepšinio treneris
Graudinis Robertas (g. 1954) — inžinierius
Gradinskaitė Vilma (g. 1971) – daktaras (humanitariniai mokslai) menotyra
Gražinys Vidmantas (g. 1953) — AB „Siūlas“ direktorius
Gražinytė Petrutė — audėja
Grevinkas Konstantinas (1819-1887) — profesorius, ištyręs dolomitus Biržų krašte
Gricijonas Ojaras (g. 1951) — dainininkas
Griciūnas Venantas (g. 1980) — politikas, Europos parlamentarų patarėjas
Griciūnienė Regina (g. 1949) — buvusi Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Biržų raj. skyriaus viršininkė
Grigaliūnas Antanas (1893-1960) – kunigas
Grigaliūnas Valdas (g. 1983) – daktaras (technologijos mokslai) matavimų inžinerija
Grigas Bronius (1902-1943) — karininkas
Grigas Juozas (g. 1909) — karininkas
Grigas Napalys (1896-1972) – kalbininkas, žodynininkas, vertėjas
Grigas Vincas (g. 1984) – daktaras (socialiniai mokslai) komunikacija ir informacija
Grinas Jonas (g. 1957) — pasaulio svarsčių kilnojimo čempionas
Grincevičienė-Indrikonytė Zita (g. 1947) — M. K. Petrauskų lietuvių muzikos muziejaus direktorė
Grincevičius Petras (g. 1932) — literatas
Grinius Kazimieras (1925-1996) — kunigas
Grytė Vilius (1883-1953) — buvęs Biržų gimnazijos ir kraštotyros muziejaus direktorius
Grotus Teodoras (1785-1822) — Lietuvos fizikinės chemijos pradininkas
Grotuzienė Sigutė (1940-2012) — tautodailininkė
Grubinskas Leonas (g. 1928) — žurnalistas
Grubinskas Leonas (1939-2015) — fotožurnalistas
Grubinskienė-Tamošiūnaitė Regina (g. 1959) — mokytoja, literatė
Grumšlytė-Brazdžionis Justina — aktorė
Grunskis Feliksas (g. 1945) — korespondentas
Gružauskas Antanas (1920-1922) – kunigas, kraštotyrininkas. Suosto parapijos klebonas (1964-1968)
Gučas Alfonsas (1907-1988) — psichologas, pedagogikos mokslų daktaras, profesorius
Gudaitienė Laimutė Ona (1942-2003) — dailininkė, tekstilininkė
Gudas Stepas (1944-2013) —  buvęs Vabalninko seniūnas
Gudelis Kazimieras (1896-1969) — karininkas
Gudelis Petras (1895-1985) — karininkas, Lietuvos kariuomenės majoras, partizanas
Gudienė Alfreda (g. 1958) — ekonomistė, UAB „Šiaurės rytai“ direktorė, korespondentė
Gudonienė-Ajutytė Milė (g. 1925) — mokytoja, evangelikų reformatų bažnyčios veikėja
Gumbelevičius Antanas (g. 1940) – gydytojas
Guobužis Jonas (1907-1994) — buvo lietuvių fondo ir korporacijos „Fraternitas Baltiensis“ narys, priklausė Ateitininkams sendraugiams
Gumbelevičius Antanas (g. 1940) — akių ligų gydytojas
Gurklys Vidmantas (g. 1948) — daktaras (technologijos mokslai)
Gutauskas Jonas (1906-1986) — kunigas, poetas, pedagogas
Gutauskas Jonas (g. 1927) — žemės ūkio darbuotojas, nusipelnęs agronomas
Gutauskas Klemensas (1915-2002) – kunigas
Gutauskienė Genovaitė (g. 1955) — Biržų rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėja
Gutnikienė Jūratė Ona (g. 1944) – parašiutininkė, trenerė, teisėja
Gužas Petras (1892-1945) – karininkas
Gužauskas Aleksas (1903-1945) — buvęs Biržų apskrities milicijos skyriaus viršininkas

A  B C, Č D E F I, Y  J K L M N O P R S Š T U, Ū V Z, Ž