N

Naborovskis Danielius (1573–1640) – lenkų poetas, teisininkas, medikas
Nagelė Audrius (g. 1970) – Biržų priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos viršininkas
Nagrockienė Džigita (g. 1972) – daktarė, (technologijos mokslų, medžiagų inžinerija)
Nagulevičius Jonas (1900–1992) – kunigas
Naktinienė Irena (g. 1937) – pedagogė, literatė
Naktinis Alfredas (g. 1934) – fizikas, poetas, publicistas, dainų ir giesmių autorius
Naktinis Jonas Albertas (g. 1938) – fizikas, gamtos mokslų daktaras, knygų autorius
Naktinytė Katrina (1931–2019) – pedagogė, literatė
Narbutaitė Adolfina (1922–1971) – dailininkė, gobelenų meistrė
Narbutas Jonas (1898–1987) – vet. gydytojas
Narbutas Jonas (1922–1972) – pedagogas, literatas
Narbutas Vytautas (g. 1930) – geologas, habilituotas fizinių mokslų daktaras, karstinių reiškinių Biržų rajone tyrinėtojas
Narbutienė Danutė (g. 1947) – pedagogė
Naričius Zenonas (g. 1947) – gydytojas
Narinkevičienė Ilona – tautodailininkė
Narinkevičius Juozas (g. 1962) – UAB "Biržų alus" generalinis direktorius
Narkevičienė Genovaitė (1927–2012) – scenografė
Narkevičius Petras (g. 1946) – inžinierius mechanikas, buvęs Vabalninko žemės ūkio direktorius
Narkevičius Petras (g. 1955) – inžinierius-statybininkas, politinis ir visuomenės veikėjas, 2012-2016 m. kadencijos LR Seimo narys
Narušis Algirdas Jonas (1942–2000) – kunigas
Narušis Juozas (1909–1941) – sodininkas, pasodinęs Likėnų parką
Narūnavičius Juozas (1610–1678) – kartografas
Narvilienė Gražina (g. 1974) – lengvaatletė, kūno kultūros mokytoja
Narvydas Benediktas (1906–1992) – karininkas
Nastopka Jonas (g. 1846) – daraktorius
Nastopka Jonas (1896–1919) – karininkas
Nastopka Kęstutis (g. 1940) – literatūrologas, kritikas, vertėjas, habil. daktaras (humanitariniai mokslai)
Nastopka Konradas Algimantas (g. 1941) – gydytojas
Nastopka Liudomiras (1903–1985) – pedagogas, atsargos karininkas
Nastopka Martynas (1899–1963) – evangelikų reformatų kuratorius, matininkas
Nastopka Petras (1871–1948) – vet. gydytojas, draudžiamos lietuviškos spaudos platintojas, knygnešių rėmėjas
Nastopka Stasys (1891–1939) – Nepriklausomos Lietuvos Kariuomenės generolas, generalinio štabo viršininkas
Nastopka Tautvydas (1934–2015) – žurnalistas, teisininkas
Nastopka Valentinas Petras (g. 1908) – karininkas
Nastopka Vidmantas (g. 1959) — laikraščio „Klaipėda“ vyr. redaktoriaus pavaduotojas
Nastopka Vilius (g. 1914) – karininkas
Nastopkienė Nijolė (g. 1937) – žurnalistė, ilgametė „Biržiečių žodžio“ redakcijos darbuotoja
Našlėnienė Viktorija (g. 1851) – liaudies dainininkė, lietuvių folkloro pateikėja
Natka Petras (1891–1979) – liaudies muzikantas
Naudžius Leonardas – knygnešys
Naudžius Modestas (g. 1971) – pedagogas, žurnalistas
Naudžiūtė Aldona (g. 1943) – audėja
Naujalis Juozas (1869–1934) – kompozitorius, vargonininkas, draužiamosios lietuviškos spaudos platintojas
Navakas Jonas (1896–1956) – teisininkas, visuomenės veikėjas
Navakas Jonas (g. 1922) – architektas
Navickas Valentinas Vytautas (1923–2004) – vet. gydytojas, literatas
Navickas Valierius (g. 1941) – pedagogas, žemės ūkio darbuotojas
Navickas Zenonas (1937–2014) – kunigas
Neimanas Adolfas (1845–1921) – evangelikų reformatų kunigas, vertėjas
Neimanas Stasys (1899–1995) – kunigas
Neimanytė-Ježek Jadvyga (1892–1923) – pianistė
Neimanytė-Servskienė Elena (1889–1950) – pianistė
Nekvedavičius Kostas (1886–1967) – gydytojas
Nemanis Albinas (1917–2007) – karininkas
Nemanis Fabijonas (1920–2018) – karininkas
Nepokupnas Anatolijus (g. 1932) – ukrainiečių kalbininkas, filologijos mokslų daktaras, vertėjas
Neverauskas Algis (g. 1961) – kunigas
Nerlichas Karolis (1808–1860) – evangelikų reformatų kunigas, religinės literatūros leidėjas
Nerlichas Samuelis (1765–1843) – kunigas, religinės literatūros rengėjas
Niaura Julijonas (1917–1960) – visuomenės veikėjas, ūkio darbuotojas
Niemis Augustas Robertas (1869–1931) – suomių tautosakininkas, lietuvių tautosakos rinkėjas ir tyrinėtojas
Nindriūnaitė Danutė (g. 1971) – literatė
Nykšta Petras (1928–2004) – kunigas
Noreikienė Diana (g. 1964) – gydytoja
Norkus Jonas (1893–1960) – pedagogas, vertėjas, vadovėlių autorius
Norkus Liudas (g. 1927) – pedagogas, visuomenės veikėjas
Norkuvienė Deimantė (g. 1943) – technologijos mokslų daktaras
Norvaiša Antanas [slapyvardis Skrickis] (g. ~1827) – 1863 m. sukilimo dalyvis, kunigas
Novikas Eimantas (g. 1972) – kunigas
Nudas Virginijus Mykolas (g. 1937) – tautodailininkas, tapytojas
Nutautas Džiugas (g. 1951) – treneris


A B C, Č D E F G I, Y J K L M O P R S Š T U, Ū V Z, Ž