L

Labakojis Jonas (1930–2010) – kunigas, Kupreliškio parapijos klebonas (1998-2005)
Labanavičiūtė Anelė (g. 1942) – Biržų parapijos Šv. Vincento Pauliečio globos namų vadovė
Ladiga Algis Marijonas (1922–2011) – tautodailininkas, tremtinys, visuomenininkas
Ladiga Kazys (1893–1941) – Nepriklausomos Lietuvos kariuomenės generolas
Ladigaitė-Eivienė Irena (g. 1925) – JAV lietuvių visuomenės veikėja
Ladyga Antanas – Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos pučiamųjų skyriaus vedėjas
Ladyga Petras (1921–1995) – agronomas, ūkio darbuotojas
Ladygienė Ona (1924–2009) – tautodailininkė, armonikininkė
Laicėnienė Ona (g. 1947) – ilgametė Biržų vaikų ugdymo centro „Vyturėlis“ direktorė
Laiconas Erikas (1928–2008) – evangelikų liuteronų parapijos kunigas diakonas
Laiconas Julius (g. 1944) –  buvęs statybos ir urbanistikos ministras, LR aplinkos viceministras
Laisonas Vytautas (g. 1965) – tautodailininkas, tapytojas, Lietuvos tautodailininkų Sąjungos narys
Lampsatienė (Kutraitė) Palmyra (1909–1993) – pedagogė
Lampsatytė-Kollars Raminta (g. 1950) – JAV lietuvių pianistė, muzikologė
Langbordaitė Chana (g. 1918) – pedagogė, visuomenės veikėja
Langvinienė Neringa (g. 1973) – socialinių mokslų (vadyba, administravimas) daktarė, Kauno technologijos universiteto Socialinių mokslų fakulteto Verslo administravimo katedros profesorė
Laniauskas Juozas (1892–1972) – kunigas, kunigavo Suoste, Biržų altarista
Lansbergienė Edita (g. 1970) – mokytoja, muziejininkė
Lanskoronskis Juozas (1893–1980) – karininkas
Lapėnas Motiejus (g. 1923) – ūkio darbuotojas, ilgametis Pabiržės kolūkio pirmininkas
Lapėnas Vincas (1879–1933) – advokatas, Biržų savanorių gaisrininkų draugijos garbės narys
Lapienė Petras (1866–1964) – kanklininkas, skudučių ir ragų pūtėjas
Lapienė Petras (1904–1943) – literatas, pedagogas, esperantininkas
Lapienė Pranė (1907–1972) – visuomenės veikėja, spaudos bendradarbė
Lapienis Ignas (1891–1960) – prozininkas, mokytojas
Lapienis Osvaldas (1928–2001) – gydytojas, patologoanatomas
Lapinskas Edmundas (g. 1936) – habilituotas biomedicinos mokslų daktaras [agronomija], biologas, mokslininkas
Lapinskas Jonas (1898–1939) – karininkas
Lašinis Raimundas – evangelikų reformatų kunigas
Latonas Leonas (1894–1943) – karininkas
Latvėnas Kazys (g. 1883) – knygnešys
Latvėnas Povilas (g. 1854) – knygnešys
Laucevičius Antanas (1892–1975) – teisininkas
Laucė Jonas (1917–2003) – rašytojas, mokytojas
Laučka Alfonsas (1927–2015) – kalbininkas, pedagogas, humanitarinių mokslų daktaras
Laučka Juozas Bronius (1910–1993) – visuomenininkas, publicistas, politologas
Launagas Povilas (1908–1936) – kunigas
Laurinavičienė Danutė (g. 1937) – mikrobiologė, gamtos mokslų daktarė
Laurinavičienė Marija (1914–000) – dailininkė-dekoratorė
Laurynas Juozas (g. 1955) – Vilijampolės vaikų pensionato direktorius
Laužikas Adolfas (1912–1941) – karininkas
Lazauskas Adolfas (g. 1896) – savanoris
Lazdauskas Jonas (g. 1913) – karininkas
Lazdynas Rimantas (1951–2013) – žurnalistas, internetinių enciklopedijų kūrėjas
Leijeris Erikas (1906–1951) – evangelikų liuteronų kunigas senjoras
Leimontaitė Snieguolė (g. 1971) – savigynos imtynininkė
Leiva Aloyzas (g. 1937) – literatas, knygos autorius
Lekerauskas Mindaugas (g. 1960) – krepšininkas
Lelis Felicijonas (1870–1949) – kunigas, visuomenės veikėjas
Lembertas Pranas (1897–1967) – poetas, notaras
Lembertas Vitalis (g. 1933) – inžinierius
Lesevičius Romas (g. 1961) – režisierius, Biržų kultūros centro direktorius
Leskauskas Mindaugas (1974–2022) – gydytojas odontologas, alpinistas
Leskauskas Ričardas (g. 1952)  – gydytojas odontologas
Letukienė Elzė (g. 1914) – tautodailininkė, audėja
Levandavičiūtė Ona (g. 1946) – pedagogė, knygos autorė
Levinas Elijas Abromas (1915–1941) – karininkas
Levulienė Elvyra – tautodailininkė
Liakas Aronas (1906–1975) – pedagogas, teisės mokslų kandidatas
Liaudanskas (Liaudanskis) Kazys (g. 1919) – karininkas
Liausas Bronislovas (1872–1941) – kunigas, Steigiamojo Seimo narys, I-ojo Seimo narys
Liausėdas Viktoras (g. 1927) – kelių inžinierius
Liausėdas Vilius (g. 1912) – karininkas
Lichodzejauskas Tadas (≈1801–1890) – kunigas, religinės literatūros leidėjas
Liepa Laimutis (g. 1927) – docentas, technikos mokslų daktaras, literatas
Liepa Petras (g. 1907–1953) – kunigas
Liepienė Aldona (g. 1937) — medicinos felčerė, literatė
Liepinis Algirdas Kazimieras (1928–1976) – chemikas, biologas
Liesis Antanas (1912–1991) – kunigas, marijonas
Likas Albinas (g. 1917) – teisininkas, teisės mokslų kandidatas
Likas Sigitas (g. 1962) – fotografas
Likerauskas Apolinaras (1899–1984) – chorvedys, muzikos pedagogas
Linkevičienė Palmyra (g. 1950) – teisininkė
Linkevičius Algirdas – krepšininkas
Liorentas Vaclovas (1913–2000) – gydytojas
Lisinskaitė Aušra (g. 1972) – prūsų kalbos tyrėja
Lisinskas Ramūnas (g. 1974) – muzikantas, kapelos „Sadūnai“ vadovas
Liubertaitė Pranciška Regina (g. 1950) – pedagogė, literatė
Liuima Virgilijus (g. 1961) – kunigas
Liulevičius Alvydas (g. 1948) – AB „Panevėžio gelžbetonis“ direktorius
Liulevičius Balys (g. 1919) – karininkas, miškininkas
Liutkevičius Eliziejus (1825–1863) – 1863 m. sukilimo dalyvis, tapytojas, fotografijos pradininkas Lietuvoje
Liutkevičius Hiliaras Feliksas – Tiškevičiaus Biržų dvaro gydytojas, tyrinėjo gipso sluoksnius Pasvalio-Biržų ruože
Ločeris Algirdas (1926–2007) – akordeonistas
Ločeris Laimutis (1929–2018) – dailininkas monumentalistas, VDA docentas
Ločeris Petras (1892–1973) – fotografas
Ločeris Vytautas (1923–2005) – prekybos ekonomistas, stendinio šaudymo meistras, nusipelnęs sporto treneris
Ločerytė-Dale Alma (g. 1946) – vertėja
Lomanas Juozas (1899–1959) – kunigas, filosofas, literatas
Lučinskas Gediminas – TEO Biržų Pasvalio klientų aptarnavimo grupės inžinierius; trumpųjų bangų radijo ryšio sporto Europos čempionas, tarptautinės klasės sporto meistras
Lujanas Viktoras (1928–2022) – fizikas, habilituotas fizikos mokslų daktaras, profesorius, Fizikos instituto Aplinkos radioaktyvumo skyriaus vedėjas, vyriausiasis mokslo darbuotojas, Vytauto Didžiojo universiteto Fizikos katedros profesorius
Lukoševičius Pranas (1898–1936) – savanoris, mokytojas, šaulys, chorvedys
Laukševičienė Joana – knygnešė
Lukaševičius Vincentas – knygnešys
Lukavičienė Aurelija – choro vadovė
Lukijanovas Juozas (g. 1866) – daraktorius
Lukinskas Romualdas (1911–1964) – prozininkas, žurnalistas
Lukošiūnas Kazimieras – 1863 m. sukilimo dalyvis
Lukša Stasys – daraktorius
Lukšys Motiejus (1907–1996) – prozininkas, pedagogas
Lungienė Nida (g. 1965) – Rokiškio teatro rūmų direktorė
Lurjytė Gitel (Lurie) (g. 1909) – tapytoja
Lužytė Margarita (g. 1959) – mokytoja, literatė
Lūža Juozas – daraktorius


A B C, Č D E F G I, Y J K M N O P R S Š T U, Ū V Z, Ž