L

Labakojis Jonas (1930-2010) –kunigas, Kupreliškio parapijos klebonas (1998-2005)
Labanavičiūtė Anelė (g. 1942) — Biržų parapijos Šv. Vincento Pauliečio globos namų vadovė
Ladiga Algis Marijonas (1922-2011) – tautodailininkas, tremtinys, visuomenininkas
Ladiga Kazys (1893-1941) — Nepriklausomos Lietuvos kariuomenės generolas
Ladigaitė-Eivienė Irena (g. 1925) - JAV lietuvių visuomenės veikėja
Ladyga Antanas – Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos pučiamųjų skyriaus vedėjas
Ladyga Petras (1921-1995) — agronomas, ūkio darbuotojas
Ladygienė Adelė — audėja
Ladygienė Ona – (1924-2009) — tautodailininkė, armonikininkė
Laicėnienė Ona (g. 1947) — ilgametė Biržų vaikų ugdymo centro „Vyturėlis“ direktorė
Laiconas Erikas (1928-2008) — evangelikų liuteronų parapijos kunigas diakonas
Laiconas Julius (g. 1944) —  buvęs statybos ir urbanistikos ministras, LR aplinkos viceministras
Laisonas Vytautas (g. 1965) — tautodailininkas, tapytojas, Lietuvos tautodailininkų Sąjungos narys
Lampsatienė (Kutraitė) Palmyra (1909-1993) – pedagogė
Lampsatytė-Kollars Raminta (g. 1950) — JAV lietuvių pianistė, muzikologė
Langbordaitė Chana (g. 1918) — pedagogė, visuomenės veikėja
Langvinienė Neringa (g. 1973) — socialinių mokslų (vadyba, administravimas) daktarė, Kauno technologijos universiteto Socialinių mokslų fakulteto Verslo administravimo katedros profesorė
Laniauskas Juozas (1892-1972) – kunigas, kunigavo Suoste, Biržų altarista
Lansbergienė Edita (g. 1970) — mokytoja, muziejininkė
Lanskoronskis Juozas (1893-1980) — karininkas
Lapėnas Motiejus (g. 1923) — ūkio darbuotojas, ilgametis Pabiržės kolūkio pirmininkas
Lapėnas Vincas (1879-1933) – advokatas, Biržų savanorių gaisrininkų draugijos garbės narys
Lapienė Petras (1866-1964) — kanklininkas, skudučių ir ragų pūtėjas
Lapienė Petras (1904-1943) — literatas, pedagogas, esperantininkas
Lapienė Pranė (1907-1972) — visuomenės veikėja, spaudos bendradarbė
Lapienis Ignas (1891-1960) — prozininkas, mokytojas
Lapienis Osvaldas (1928-2001) — gydytojas, patologoanatomas
Lapinskas Edmundas (g. 1936) — habilituotas biomedicinos mokslų daktaras [agronomija], biologas, mokslininkas
Lapinskas Jonas (1898-1939) – karininkas
Lašinis Raimundas - evangelikų reformatų kunigas
Latonas Leonas (1894-1943) – karininkas
Latvėnas Kazys (1883) — knygnešys
Latvėnas Povilas (g. 1854) — knygnešys
Laucevičius Antanas (1892-1975) — teisininkas
Laucė Jonas (1917-2003) — rašytojas, mokytojas
Laučka Alfonsas (1927-2015) — kalbininkas, pedagogas, humanitarinių mokslų daktaras
Laučka Juozas Bronius (1910-1993) — visuomenininkas, publicistas, politologas
Launagas Povilas (1908-1936) — kunigas
Laurinavičienė Danutė (g. 1937) — mikrobiologė, gamtos mokslų daktarė
Laurinavičienė Marija (1914-2000) — dailininkė-dekoratorė
Laurynas Juozas (g. 1955) — Vilijampolės vaikų pensionato direktorius
Laužikas Adolfas (1912-1941) – karininkas
Lazauskas Adolfas (g. 1896) - savanoris
Lazdauskas Jonas (g. 1913) – karininkas
Lazdynas Rimantas (1951-2013) — žurnalistas, internetinių enciklopedijų kūrėjas
Leijeris Erikas (1906-1951) — evangelikų liuteronų kunigas senjoras
Leimontaitė Snieguolė (g. 1971) – savigynos imtynininkė
Leiva Aloyzas (g. 1937) - literatas, knygos autorius
Lekerauskas Mindaugas (g. 1960) — krepšininkas
Lelis Felicijonas (1870-1949) – kunigas, visuomenės veikėjas
Lembertas Pranas (1897-1967) — poetas, notaras
Lembertas Vitalis (g. 1933) – inžinierius
Lesevičius Romas (g. 1961) – režisierius, Biržų kultūros centro direktorius
Leskauskas Mindaugas (g. 1974) — gydytojas odontologas, alpinistas
Leskauskas Ričardas (g. 1952) — gydytojas odontologas
Letukienė Elzė (g. 1914) — tautodailininkė, audėja
Levandavičiūtė Ona (g. 1946) – pedagogė, knygos autorė
Levinas Elijas Abromas (g. 1915) – karininkas
Levulienė Elvyra — tautodailininkė
Liakas Aronas (1906-1975) — pedagogas, teisės mokslų kandidatas
Liaudanskas (Liaudanskis) Kazys (g. 1919) – karininkas
Liausas Bronislovas (1872-1941) – kunigas, Steigiamojo Seimo narys, I-ojo Seimo narys
Liausėdas Viktoras (g. 1927) — kelių inžinierius
Liausėdas Vilius (g. 1912) –karininkas
Lichodzejauskas Tadas (≈1801-1890) — kunigas, religinės literatūros leidėjas
Liepa Laimutis (g. 1927) — docentas, technikos mokslų daktaras, literatas
Liepa Petras (g. 1907-1953) — kunigas
Liepienė Aldona (g. 1937) — medicinos felčerė, literatė
Liepinis Algirdas Kazimieras (1928-1976) — chemikas, biologas
Liesis Antanas (1912-1991) — kunigas, marijonas
Likas Albinas (g. 1917) — teisininkas, teisės mokslų kandidatas
Likas Sigitas (g. 1962) — fotografas
Likerauskas Apolinaras (1899-1984) — chorvedys, muzikos pedagogas
Linkevičienė Palmyra (g. 1950) — teisininkė
Linkevičius Algirdas — krepšininkas
Liorentas Vaclovas (1913-2000) — gydytojas
Lisinskaitė Aušra (g. 1972) — prūsų kalbos tyrėja
Lisinskas Ramūnas (g. 1974) – muzikantas, kapelos „Sadūnai“ vadovas
Liubertaitė Pranciška Regina (g. 1950) — pedagogė, literatė
Liuima Virgilijus (g. 1961) – kunigas
Liulevičius Alvydas (g. 1948) — AB „Panevėžio gelžbetonis“ direktorius
Liulevičius Balys (g. 1919) – karininkas, miškininkas
Liutkevičius Eliziejus (1825-1863) — 1863 m. sukilimo dalyvis, tapytojas, fotografijos pradininkas Lietuvoje
Liutkevičius Hiliaras Feliksas — Tiškevičiaus Biržų dvaro gydytojas, tyrinėjo gipso sluoksnius Pasvalio-Biržų ruože
Ločeris Algirdas (1926-2007) — akordeonistas
Ločeris Laimutis (1929-2018) — dailininkas monumentalistas, VDA docentas
Ločeris Petras (1892-1973) — fotografas
Ločeris Vytautas (1923-2005) — prekybos ekonomistas, stendinio šaudymo meistras, nusipelnęs sporto treneris
Ločerytė-Dale Alma (g. 1946) — vertėja
Lomanas Juozas (1899-1959) — kunigas, filosofas, literatas
Lučinskas Gediminas – TEO Biržų Pasvalio klientų aptarnavimo grupės inžinierius; trumpųjų bangų radijo ryšio sporto Europos čempionas, tarptautinės klasės sporto meistras
Lujanas Viktoras (g. 1928) — fizikas, habilituotas fizikos mokslų daktaras, profesorius, Fizikos instituto Aplinkos radioaktyvumo skyriaus vedėjas, vyriausiasis mokslo darbuotojas, Vytauto Didžiojo universiteto Fizikos katedros profesorius
Lukoševičius Pranas (1898-1936) – savanoris, mokytojas, šaulys, chorvedys
Laukševičienė Joana – knygnešė
Lukaševičius Vincentas – knygnešys
Lukavičienė Aurelija – choro vadovė
Lukijanovas Juozas (g. 1866) — daraktorius
Lukinskas Romualdas (1911-1964) — prozininkas, žurnalistas
Lukošiūnas Kazimieras — 1863 m. sukilimo dalyvis
Lukša Stasys — daraktorius
Lukšys Motiejus (1907-1996) — prozininkas, pedagogas
Lungienė Nida (g. 1965) — Rokiškio teatro rūmų direktorė
Lurjytė Gitel (Lurie) (g. 1909) - tapytoja
Lužytė Margarita (g. 1959) — mokytoja, literatė
Lūža Juozas — daraktorius


A B C, Č D E F G I, Y J K M N O P R S Š T U, Ū V Z, Ž